GEO POINT d.o.o.

 
 

GPS Leica 1200 i GPS Leica GS08 plus

Totalne stanice: Leica TCRP1201 i TCRM1103

Digitalni nivelir: DNA 03

DRON: Phantom 4 pro

Mjerna oprema:

O nama

Referentna lista

Mjerna oprema

Kontakt

U mogućnosti smo brzo i efikasno napraviti sva potrebna mjerenja, a zatim i same geodetske elaborate i obračune.

Sve navedeno daje nam za pravo da smatramo da možemo biti Vaš odgovarajući poslovni suradnik.