GEO POINT d.o.o.

 
 


-  Zračna luka dr. Franjo Tuđman 2015. – praćenje pomaka i deformacija čelične konstrukcije krova. Izrada završnog izvješća.

-  HEP – geodetska situacija za potrebe projektiranja i iskolčenje transforamtora na području hidrocentrale SENJ2.

-  Kamen Psunj – izrada godišnjih snimanja i obračuna kubatura na deponijama i unutar kamneloma u Okučanima i Lasinji.

-  Gradska plinara Zagreb – geodetske podloge za potrebe projektiranja novog NTL i VTL plinovoda.

-  MORH – geodetska podloga za potrebe projektiranja u vojarni Drgomalj – Delnice.

  1. - Isočenje ulica pri rekonstrukciji – Općina Stupnik


  1. -Geodetski radovi pri izvođenju državne ceste D1 - Stupnik.

Referentna lista:

O nama

Referentna lista

Mjerna oprema

Kontakt